Kuningasjalokotka Belice Birds

Kuningasjalokotka  Belice   Birds

Spizaetus ornatus

Published: 1980-6-16

Value : 50 c

Image added: 2010-12-07 05:48:38